TRANG CHỦ TUYẾN ĐƯỜNG LÔ ĐẤT E4 HƯỚNG DẪN
TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC DO VEC LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI

Năm hoàn thành xây dựng: 2014 - Chiều dài: 244.57(km)
Lý trình: Km0+0 ÷ Km244+600

Xem chi tiết

CAO TỐC CẦU GIẼ - NINH BÌNH

Năm hoàn thành xây dựng: 2012 - Chiều dài: 49(km)
Lý trình: Km210+0 ÷ Km260+0

Xem chi tiết

CAO TỐC Tp. HỒ CHÍ MINH - LONG THÀNH - DẦU GIÂY

Năm hoàn thành xây dựng: 2015 - Chiều dài: 54(km)
Lý trình: Km0+0 ÷ Km54+900

Xem chi tiết

CAO TỐC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NGÃI

Năm hoàn thành xây dựng: 2017 - Chiều dài: 139.2(km)
Lý trình: Km0+0 ÷ Km131+500

Xem chi tiết